White Oak, United Pentecostal Church, Pentecostal Church, UPC, Thomson, Georgia, White Oak UPC